Yaşam

Modus Vivendi (Sana Saygı Duyuyorum)

7 Ağustos 2015

Modus Vivendi aslında diplomaside ve uluslararası hukukta kullanılan bir terim. İki devletin ya da tarafın, bir anlaşmazlığın köklü çözümünü başka bir zamana bırakarak geçici bir temelde uzlaşmaları anlamına geliyor. Ama bu Latince kalıbı kelimesi kelimesine çevirirsek, karşımıza “yaşam biçimi” ifadesi çıkıyor (Modus: yöntem, biçim, yol. Vivendi: yaşama dair, yaşamla ilişkili). Yani Modus Vivendi, karşımızdaki kişinin yaşam biçimine saygı göstermek, asgari müştereklerde birleşebilmek demek. “Sana saygı duyuyorum” demek. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine, düşüncelerine saygı göstermek, toplumsal huzur açısından da büyük önem taşıyor.

Çok güzel bir ülkede, bereketli topraklarda, farklı kültürlerin mozaiğinde, genç ve dinamik bir nüfusla yaşıyoruz. Fakat ne yazık ki kültürümüzdeki karamsar yaklaşım, zaman zaman bu güzelliklerin üstünü örtüyor. Olumsuz haberlere, konulara odaklanıyor; olumlu yanları pek fazla görmüyor ya da dikkate almıyoruz. Üstelik pek çok şeyi (özellikle de iyi şeyleri) çabucak unutuyoruz. Elbette ülke gündeminin çok yoğun olması da kısa süreli belleğimizi (short-term memory) bu kadar sık kullanmamıza neden oluyor. Bazen gündem birkaç gün içinde farklılaşıyor, haberler hızla eskiyebiliyor, çözülmesi gereken konuların öncelik sırası değişebiliyor. Yine de, yaşanan her şeye karşın objektif bakış açımızı koruyabilmek, olumsuzluklar karşısında olumlu yönleri de görebilmek çok önemli. Sadece olumsuzluklara bakmak ve bunları tek taraflı olarak gündeme getirip diğer herkesi ve her şeyi yok saymak, bizi hiçbir yere götürmez.

İşte bu nedenle Modus Vivendi kavramını çok önemsiyorum. Fikir, görüş, inanç ya da yaşam biçimlerimiz birbirinden çok farklı olabilir. Ama uygarlık ve demokrasi, birbirlerinin yaşam tarzına saygı duyan bireylerin omuzlarında yükselir. Y Kuşağı ve Z Kuşağı başta olmak üzere, gençlerin bu konuda bize öncülük etmesine izin vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü yeni nesiller, farklılıkların öneminin bilincinde. Teknolojiden tıbba, eğitimden endüstriye kadar her alanda kişiselleştirmenin ön planda olduğu günümüzde, bireysel anlamda da hiçbirimiz birbirinin aynı olmak zorunda değiliz. Farklılıklarımız, görüş ayrılıklarımız, çeşitliliklerimiz aslında hepimiz için çok değerli. Biz de farklılıklara saygı gösterdiğimiz ölçüde zenginleşeceğiz. Modus Vivendi!

Bunları da beğenebilirsiniz...

Yorum yapılmamış

    Bir cevap yazın


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.