Çeşitlilik

Çeşitlilik En Büyük Gücümüz – Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

6 Mart 2020

Bugünün iş dünyasında çeşitliliğin giderek daha fazla gündeme geldiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Yine de kadınların iş dünyasındaki temsilini yansıtan raporlar bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Ülkemiz, maalesef kadınların iş gücüne katılım oranı açısından üst sıralarda yer almıyor. İş gücüne dâhil olan kadınlar ise üst kademe pozisyonlarda erkeklerle eşit düzeyde yer bulmakta zorlanıyor. Biz, bu durumun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için hem şirketimizde hem de Türkiye’de kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yürütüyoruz.

Fakat bugün sizlerle konunun bir başka yönünü konuşmak istiyorum. Bugün artık kadınların toplum içerisindeki rolleri artık eskisine göre daha karmaşık ve yoğun. Çoğu kadın, doğumun ardından annelik rolü de üstlenirken, profesyonel hayatlarındaki kariyer yolculuklarını ve iş sorumluluklarını da önceki dönemde olduğu gibi devam ettirmeleri bekleniyor. Bunun inanılmaz bir baskı olduğunu itiraf etmeliyim. Bu ağır yüklere rağmen, sorumluluklarını dengeleyip ikisini bir arada götüren kadınları canı gönülden takdir ediyorum.

Fakat takdirin ötesinde; bu sorumluluğa ortak olmak, kadınların üzerine bir anda yüklenen bu ikincil zorunlulukların ağırlığını azaltmak için neler yapıyoruz? Çünkü düzenleri bir anda değişen kadınlar, bu sefer annelik ve kariyer arasında bir tercih yapmaları gerektiğine kendilerini inandırabiliyor; “bir tanesinden vazgeçmem gerekir mi” sorusuna yanıt aramaya başlıyor.

Bu nedenle, ortaya koydukları değer ve yaratıcı emekleri için kadınlara teşekkür etmenin yanında sorumluluklarını, önceliklerini ve üzerlerinde oluşan baskıyı anlayabiliyor muyuz ve bunu hafifletmek için hangi adımları atabiliriz; bu konuları daha fazla konuşmalıyız. Ve bunu yılın sadece belli bir bölümünde yapmak yerine sürdürülebilir, kurumsal bir çerçeve oluşturarak ve bu doğrultuda eyleme geçerek bu konuda mesafe kat edebilmeliyiz.

Biz Siemens’te gerçek anlamda fırsat eşitliğinden bahsedebilmemiz için kadın çalışanlara daha fazla imkân sağlanması gerektiğini savunuyoruz. Yeni anne olmuş çalışanlarımızın yasal haklarının yanı sıra birtakım özel uygulamalarla bu konuda elimizden gelen desteği sunmaya gayret ediyoruz. İşe dönüş süreci sancılı olabiliyor, yeni annelere bu süreçte destek olmak için adaptasyon ve ebeveynlik eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler ebeveynliğin ilk dönemine mahsus değil, sonraki dönemlerde de farklı kapsamlarda devam ediyor. Bunun yanı sıra ilkokul öncesi dönem için sunduğumuz kreş yardımı desteğiyle anneler üzerindeki maddi ve manevi sorumluluğa ortak olmayı önemsiyoruz. Ve bunları çeşitlilik ilkelerimiz ve anlayışımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz.

Çeşitlilik bizim için yeni bir kavram veya akım değil, geçmişten bugüne şirket kültürümüzün en önemli değerlerinden birini temsil ediyor. Farklı bakış açılarını, düşünce yapılarını ve kültürel değerleri eşitlik, gelişim ve başarının anahtarı olarak görüyoruz. O nedenle kadın/erkek ayrımı olmadan tüm çalışanlarımız için iş hayatında cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında eğitimler düzenliyoruz.

Ayrıca bugün dünyada gerek bölgesel gerek global çapta yaşanan birçok soruna baktığımızda, kadınların olaylara ve sorunlara farklı bakış açılarından ve değerlendirmelerinden de faydalanmamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların ve erkeklerin birlikte düşünerek, birlikte politika üreterek ve birlikte çalışarak şu ankinden daha verimli ve işe yarar çözümler ortaya koyabileceğine, bugüne kıyasla daha barış dolu ve iyimser bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyorum. Erkeklerin, gerek toplumsal şiddetin her kademesinde (savaştan aile içi şiddete kadar) gerekse diğer anlaşmazlık türlerinde sorumluluklarının maalesef çok yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle kadınlar ve erkekler arasındaki yapıcı iş birliğine daha çok ve acilen ihtiyacımız var.

Yorum yapılmamış

    Bir cevap yazın